DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

CÔNG TRÌNH ANH VINH

Thời gian lắp : 2023

Địa chỉ : Hà Nội

CÔNG TRÌNH ANH HẢI

Thời gian lắp : 2023

Địa chỉ : Thanh Hóa

CÔNG TRÌNH ANH HẢI

Thời gian lắp : 2023

Địa chỉ : Tam Đảo

CÔNG TRÌNH CHỊ SINH

Thời gian lắp : 2023

Địa chỉ : Thái Nguyên

CÔNG TRÌNH CHỊ HIỆP

Thời gian lắp : 2023

Địa chỉ : Hà Nội

CÔNG TRÌNH CHỊ TRANG

Thời gian lắp : 2022

Địa chỉ : Hải Phòng

KHÁCH SẠN THE WATSON

Thời gian lắp : 2022

Địa chỉ : Quảng Ninh

CÔNG TRÌNH ANH TOÀN

Thời gian lắp : 2022

Địa chỉ : OceanPark

CÔNG TRÌNH CHỊ NGỌC

Thời gian lắp : 2020

Địa chỉ : Mĩ Đình

CÔNG TRÌNH ANH TOÀN

Thời gian lắp : 2020

Địa chỉ : Yên Bái

CÔNG TRÌNH CHÚ SINH

Thời gian lắp : 2019

Địa chỉ : GreenBay

CÔNG TRÌNH ANH SƠN

Thời gian lắp : 2019

Địa chỉ : Vinhomes Riverside

CÔNG TRÌNH CHỊ THỦY

Thời gian lắp : 2019

Địa chỉ : Mĩ Đình

CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ VINHOMES

Thời gian lắp : 2019

Địa chỉ : Hà Nội

CÔNG TRÌNH CHỊ LINH

Thời gian lắp : 2018

Địa chỉ : Cao Bằng

CÔNG TRÌNH ANH TUẤN

Thời gian lắp : 2018

Địa chỉ : Mĩ Đình

CÔNG TRÌNH CIPUTRA

Thời gian dự kiến : 2024

Địa chỉ : Ciputra

CÔNG TRÌNH CHỊ NGUYỆT

Thời gian dự kiến : 2024

Địa chỉ : Hà Nội